تزیین هندوانه شب یلدا به شکل قورباغه

شب یلدا. اسمی که برای هر ایرانی‌ای جذاب و خوشایند است و همواره دورهمی‌های خانوادگی و محیطی گرم و دوست‌داشتنی را در ذهنمان زنده می‌کند. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) اطلاق می‌شود. مراسم سنتی‌ای که در این شب […]

۳ روش راحت و کاربردی تزیین هندوانه شب یلدا

شب یلدا. اسمی که برای هر ایرانی‌ای جذاب و خوشایند است و همواره دورهمی‌های خانوادگی و محیطی گرم و دوست‌داشتنی را در ذهنمان زنده می‌کند. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) اطلاق می‌شود. مراسم سنتی‌ای که در این شب […]

شیک‌ترین تزیین هندوانه شب یلدا

شب یلدا. اسمی که برای هر ایرانی‌ای جذاب و خوشایند است و همواره دورهمی‌های خانوادگی و محیطی گرم و دوست‌داشتنی را در ذهنمان زنده می‌کند. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) اطلاق می‌شود. مراسم سنتی‌ای که در این شب […]

آسان‌ترین روش تزیین هندوانه شب یلدا

شب یلدا. اسمی که برای هر ایرانی‌ای جذاب و خوشایند است و همواره دورهمی‌های خانوادگی و محیطی گرم و دوست‌داشتنی را در ذهنمان زنده می‌کند. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) اطلاق می‌شود. مراسم سنتی‌ای که در این شب […]

بهترین و آسان‌ترین تزیین هندوانه شب یلدا

شب یلدا. اسمی که برای هر ایرانی‌ای جذاب و خوشایند است و همواره دورهمی‌های خانوادگی و محیطی گرم و دوست‌داشتنی را در ذهنمان زنده می‌کند. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) اطلاق می‌شود. مراسم سنتی‌ای که در این شب […]

همه ما می‌دانیم خانه‌داری چیست و چه معنایی می‌دهد. اما واقعاً می‌دانیم این کار چه ترفندهایی دارد؟ آیا می‌دانیم چطور می‌توان در زمان کمتر و با تلاش کمتر به همان نتایج رسید؟ آیا می‌دانیم چطور می‌شود یخچال تمیزتری داشت؟ می‌دانیم چطور می‌توان لک‌های مختلف را پاک کرد؟ می‌دانیم نمک چه کاربردهایی به غیر از آشپزی […]

همه ما می‌دانیم خانه‌داری چیست و چه معنایی می‌دهد. اما واقعاً می‌دانیم این کار چه ترفندهایی دارد؟ آیا می‌دانیم چطور می‌توان در زمان کمتر و با تلاش کمتر به همان نتایج رسید؟ آیا می‌دانیم چطور می‌شود یخچال تمیزتری داشت؟ می‌دانیم چطور می‌توان لک‌های مختلف را پاک کرد؟ می‌دانیم نمک چه کاربردهایی به غیر از آشپزی […]

همه ما می‌دانیم خانه‌داری چیست و چه معنایی می‌دهد. اما واقعاً می‌دانیم این کار چه ترفندهایی دارد؟ آیا می‌دانیم چطور می‌توان در زمان کمتر و با تلاش کمتر به همان نتایج رسید؟ آیا می‌دانیم چطور می‌شود یخچال تمیزتری داشت؟ می‌دانیم چطور می‌توان لک‌های مختلف را پاک کرد؟ می‌دانیم نمک چه کاربردهایی به غیر از آشپزی […]

همه ما می‌دانیم خانه‌داری چیست و چه معنایی می‌دهد. اما واقعاً می‌دانیم این کار چه ترفندهایی دارد؟ آیا می‌دانیم چطور می‌توان در زمان کمتر و با تلاش کمتر به همان نتایج رسید؟ آیا می‌دانیم چطور می‌شود یخچال تمیزتری داشت؟ می‌دانیم چطور می‌توان لک‌های مختلف را پاک کرد؟ می‌دانیم نمک چه کاربردهایی به غیر از آشپزی […]

همه ما می‌دانیم خانه‌داری چیست و چه معنایی می‌دهد. اما واقعاً می‌دانیم این کار چه ترفندهایی دارد؟ آیا می‌دانیم چطور می‌توان در زمان کمتر و با تلاش کمتر به همان نتایج رسید؟ آیا می‌دانیم چطور می‌شود یخچال تمیزتری داشت؟ می‌دانیم چطور می‌توان لک‌های مختلف را پاک کرد؟ می‌دانیم نمک چه کاربردهایی به غیر از آشپزی […]